E-Catalog > GMP รับรองมาตรฐาน > การรับรองโดยมาตรฐาน GMP

PAGE VIEW : 1,830

Product Information :

Name :
การรับรองโดยมาตรฐาน GMP
Category :
  1. เครื่องสำอางค์
Sub - Category :
  1. GMP รับรองมาตรฐาน
Brand :
GMP Certification
Model :
GMP BUREAU VERITAS CERTIFICATION
Short Description :
กระบวนการผลิตของเราได้รับการรับรองโดยมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานเพื่อการผลิตเครื่องสำอางค์ตามสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

Product Detail :

 

GMP (Good Manufacturing Practice) หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม และทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจทำให้อาหารเป็นอันตราย เป็นพิษ หรือเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค